Mätning och kvalitet av rundved

TimSpect ser till att du alltid betalar för vad som verkligen levereras.

 24 timmar per dag, året runt.   

Varför TimSpect?

Tillförlitlighet

Flexibilitet är ett nyckelord för dagens sågverk och massabruk. Genom att acceptera leveranser dygnet runt kan våra kunder säkerställa deras virkesleveranser. TimSpect är utrustat för att möjliggöra mätningar dags som natt oavsett om det regnar, snöar eller är strålande solsken. 

Helt utan personal

TimSpect hjälper dig att reducera personalkostnader samtidigt som fel orsakade av mänskliga faktorn kan elimineras. Systemet är helt automatiserat. 

Framtidssäker teknologi

All logik i systemet utgörs av mjukvara. Tack vare detta kan ny funktionalitet enkelt läggas till utan dyra och tidsödande förändringar i hårdvara. För dig som kund innebär detta att TimSpect enkelt anpassas för alla dina framtida behov och kundspecifika krav. Vi använder bara standardhårdvara för att säkerställa en enkelt och kostnadseffektivt underhåll. 

Hög kapacitet

Ingen gillar långa väntetider. Tack vare TimSpect kan mättiden reduceras till ett minimum. Upp till 30 bilar per timme är inga problem. 

Pålitlig och noggrann mätning utan mänsklig inblandning

Vår produkt TimSpect automatiserar mätning och kvalitetsgranskning av rundved och flis. Vår patenterade mjukvara för bildbehandling har sitt ursprung från militärteknik från Saab som har utvecklat och optimerat tekniken i flera decennier. 

 

Över 20 pappersbruk och sågverk litar på och använder vårt system dygnet runt som en kritisk länk i sin råvaruförsörjning. TimSpect levereras som ett komplett system med all nödvändig mjukvara och hårdvara som behövs för att mäta och granska er skogsråvara och är godkänt för vederlagsgrundande mätning av Biometria.

Vårt mål är att till fullo automatisera hela mät- och granskningsprocessen och vi arbetar kontinuerligt med effektivisering och automation inom nya områden av processen. För närvarande mäts råvaran automatiskt och vi utvecklare nästa generation av system för att också granska kvalitén automatiskt med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens.

Funktionalitet för hela virkesleveransen

Travad volym

Diameterfördelning

Vedvolym

Manuell kvalitetsgranskning

Stocklängd

Automatisk granskning av kvalitet

Några av våra kunder

How it works

Our sensors scan the truck as it passes through the gantry.  The software is then dynamically identifying the load on the truck via a set of unique algoritms. A point cloud is generated which is used by our software to calculate the volume of the stack.

Everything is processed in less than a minute.

All data is exchange to external systems via our REST API. 

Hur funkar det?

Våra sensorer skannar lastbilen under passage genom portalen. Därefter tar mjukvaran över som dynamiskt identifierar lasten på lastbilen med hjälp av patenterade algoritmer. 3D-modellen som skapas används för att beräkna dimensioner och volym. Samtidigt skapas bilder som kan användas för exempelvis kvalitetsbedömning och leveransdokumentation. Den insamlade datan används för att erhålla volym, dimensioner, diameter, defekter etc. 

All data integreras enkelt med era befintliga affärssystem via vårt REST API. 

 

“BillerudKorsnäs arbetar aktivt med leverantörer i teknikens framkant i vår ambition att bedriva och utveckla en hållbar virkesförsörjning. Vi valde CIND för deras lösning med en unik stereokamerateknik.  Dels för den kompakta lösningen av kamerautrustningen men även för de innovativa utvecklingsmöjligheter som automatisk volymberäkning av bilens massavedstravar innebär,”

Stig Jonsson, Senior Specialist Wood Logistics på BillerudKorsnäs

Våra produkter

Logistik

Skogsindustrin

Övrigt

Kontakta oss

info@cind.se

+46 36 192030

Adress

CIND AB
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Sweden

  • Facebook