Ljungträ is the first sawmill with latest products from Cind (Swedish)

Ljungträ utanför Köping väljer nu att automatisera sin virkesmätning. Cind har installerat systemet under hösten och nu är mätningen tagen i bruk.

- Ljungträ är en perfekt partner för oss. De agerar snabbfotat och är nyfikna på ny teknik som kan effektivisera sin verksamhet. Efter att ha jobbat hårt med utveckling av nya funktioner som attraherar sågverk ser vi att det nu tar fart ordentligt. Extra roligt att Ljungträ också blir först ut med vår nya teknik för att beräkna diameter på levererat virke. säger Marcus Schelin, VD på Cind.

Cinds system automatiserar den manuella mätning som tidigare använts vid Ljungträ. Tekniken möjliggör dessutom en totalt förändrad tillgänglighet. Tidigare har man bara haft möjlighet att ta emot virke på tisdagar och torsdagar. Den nya tekniken möjliggör öppethållande dygnet runt.

Tekniken som Cind levererar är baserad på stereokamerateknik vilket innebär att volymen på levererat virke kan mätas automatiskt när lastbilen passerar utrustningen. Hos Ljungträ är dessutom ytterligare funktioner utvecklade för att även diameter på stockarna skall kunna mätas.

- När vi nu gör ett antal strategiska investeringar på vårt sågverk kändes det naturligt att även se över vår virkesmätning. Med Cinds system kan vi välkomna virkestransporter dygnet runt, alla dagar i veckan om vi vill. Detta är något som våra åkare uppskattar då planering av transporter kan göras enklare. Det märks att Cind har rutin på att installera den här typen av system. Projektet har gått som på räls och vi kom igång med mätningen helt enligt plan, säger Dan Törnberg, VD på Ljungträ.![endif]--

Utöver Ljungträ installeras nu Cinds produkter på ytterligare fem sågverk som beräknas vara i bruk innan årsskiftet.

Cind AB Cind AB är ett teknikföretag som utvecklar och levererar system för volymmätning baserade på världsledande patenterad stereokamerateknik. På kort tid har Cind etablerat sig som den ledande aktören inom system för virkesmätning till svensk skogsindustri. Företaget ägs av Saab Ventures, Almi Invest, Microtec samt ett antal privata investerare från skogs- och logistik

branschen. Cind AB har sitt huvudkontor i Jönköping.

Ljungträ AB

Ljungträ AB är ett privatägt sågverk med produktionsanläggning som är beläget i Munktorp utanför Köping i Västmanland. Företaget förbrukar årligen cirka 120 000 m3 FUB och producerar sågade trävaror av gran i 3-meters längder. Timmerspecifikationen och produktionslinjen är anpassad för att kunna erbjuda marknaden trävaror av hög kvalitet. Den sågade volymen säljs till träindustrier och ca 75 % av volymen säljs på export till bland annat Tyskland, Japan, Kina, Egypten.

För mer information kontakta:

email: marcus.schelin@cind.se, www.cind.se Marcus Schelin, VD Cind, tel: +46 72 242 23 44,

Recent Posts

Follow Us