Cind bidrar till Smurfit Kappas miljösatsning

Genom att installera TimSpect från Cind effektiveras nu virkesmätningen vid Smurfit Kappas verksamhet i Piteå. Systemet har installerats under hösten och beräknas tas i bruk under januari månad.

– Smurfit Kappa är en ny kund till oss och vi är såklart väldigt stolta över att man nu väljer vårt system för att effektivisera sin verksamhet. Extra roligt att vi dessutom kan vara med och bidra till att minska koldioxidutsläppen i Piteå säger Marcus Schelin, VD på Cind.

Smurfit Kappa-koncernen har som målsättning att till 2020 ha 25% lägre koldioxidutsläpp. Genom att använda Cinds system för virkesmätning kan åkarnas väntetider reduceras och därmed även koldioxidutsläppen.

Cinds system digitaliserar den manuella mätning som tidigare använts vid Smurfit Kappa i Piteå. Tekniken använder stereokamerateknik vilket inom snar framtid möjliggör helt automatiserad virkesmätning utan manuell handpåläggning. Systemet finns idag installerat på cirka hälften av massabruken i Sverige och det finns en stor efterfrågan även internationellt.

– Cinds system ger oss inte bara en effektivare virkesmätning utan det innebär också att vi nu kan välkomna virkestransporter dygnet runt, alla dagar i veckan. Detta är något som våra leverantörer och åkare uppskattar då planering av transporter kan göras enklare. Cind har under projektet visat stor flexibilitet och att deras teknik är framtiden säger Stefan Merum, råvaruchef på Smurit Kappa.

Cind AB

Cind AB är ett teknikföretag som utvecklar och levererar system för volymmätning baserade på Saabs världsledande, patentsökta stereokamerateknik. På kort tid har Cind etablerarat sig som den ledande aktören inom system för virkesmätning till Skogsindustrin. Företaget ägs av Saab Ventures, Almi Invest och ett antal privata investerare från skogs- och logistikbranschen samt av Cinds operativa ledning. Cind AB har huvudkontor i Jönköping

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa är ett av Sveriges ledande företag inom pappersbaserade förpackningar. Och en av de världsledande tillverkarna med ca 45 000 anställda i 34 länder och med en omsättning på 8,2 miljarder Euro 2016. Vi gör säljande och innovativa pappersbaserade förpackningar och produkter som förstärker kundernas varumärken.

För mer information kontakta:

Marcus Schelin, VD Cind, tel: +46 72 242 23 44, email: marcus.schelin@cind.se, www.cind.se

Recent Posts

Follow Us