Other products

Samma teknik, olika tillämpningar

Cinds främsta mål är att göra våra kunder mer effektiva. Därför arbetar vi ständigt med att utvärdera och utveckla vår teknik för ytterligare tillämpningar. 

Automatisk mätning av råvarulager

Uppdaterad information kring volymen lagrat råmaterial i form av travad rundved eller flishögar är en utmaning för industrin. Detta leder till onödig kapitalbindning och sämre optimerad processer.

Vår teknik kan automatisk detektera, avgränsa och mäta volymen av travad rundved och flishögar, vilket ger en betydligt bättre noggrannhet och alltid aktuell data jämför med oregelbunden manuell mätning. 

Kameraenheterna monteras i befintliga strukturer, så som t ex belysningsmaster, och kommunicerar via WiFi vilket eliminerar kabeldragning.

 

LogSpect - mätning av enskilda stockar i tvärbana

En traditionell mätram tillåter endast mätning av stocken under transport i längsgående bana, en komplicerande och begränsande faktor för många sågverk. Dessutom behöver stocken röra sig i en jämn hastighet och helt fixerad under mätningen. 

Vår teknik gör det möjligt att mäta stockar under tvärgående transport samt att stockarna rör sig under mätningen, till exempel under sortering och intag i ett sågverk.

 

Våra produkter

Logistik

Skogsindustrin

Övrigt

Kontakta oss

info@cind.se

+46 36 192030

Adress

CIND AB
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Sweden

  • Facebook