Recent News

News

Cind bidrar till Smurfit Kappas miljösatsning

Genom att installera TimSpect från Cind effektiveras nu virkesmätningen vid Smurfit Kappas verksamhet i Piteå. Systemet har installerats under hösten och beräknas tas i bruk under januari månad. – Smurfit Kappa är en ny kund till oss och vi är såklart väldigt stolta över att man nu väljer vårt system för att effektivisera sin verksamhet. Extra roligt att vi dessutom kan vara med och bidra till att minska koldioxidutsläppen i Piteå säger Marcus Schelin, VD på Cind. Smurfit Kappa-koncernen har som målsättning att till 2020 ha 25% lägre koldioxidutsläpp. Genom att använda Cinds system för virkesmätning kan åkarnas väntetider reduceras och därmed även koldioxidutslä

Archive
Follow Us
  • LinkedIn Social Icon

Adresse

CIND AB
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Schweden