Recent News

News

Cinds anläggning för fjärrmätning av timmer på lastbil är levererad och typgodkänd

Cind AB, med teknologi från försvars- och säkerhetsföretaget Saab, har levererat en pilotanläggning för volymmätning av timmertravar på lastbilar till Trätåg. Systemet är kopplat till SDCs nationella system för fjärrmätning av timmerbilar. Anläggningen har denna vecka blivit typgodkänd av Virkesmätningskontroll (VMK) och är redo att tas i drift. Cind AB är ett nystartat företag som utvecklat ett program av utrustningar för volyms- och vederlagsmätning inom skogsindustrin. Utrustningarna använder stereokamerateknik från Saab för att med stor precision mäta volymen på till exempel timmerlass eller enskilda timmerstockar. Vinsten med denna teknik är att mycket snabbt kunna mäta den exakta volym

Archive
Follow Us
  • LinkedIn Social Icon

Adresse

CIND AB
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Schweden