CargoSpect

Automatisera mätningen och registering av ditt styckegods. Mät volymen av allt gods i farten
Enkel mätning av ALLT ditt gods!

Vår senaste produkt CargoSpect säkerställer att allt era styckegods skrymmas, inte bara de fåtal försändelser som ni hinner mäta manuellt. Produkten har tagits fram tillsammans med ledande logistikbolag med målet att mäta dimensionerna och ankomstskanna allt styckegods automatiskt, enkelt och utan påverkan på flödet i en terminal. CargoSpect ger dig sanningen kring godsets storlek, tillsammans med bildmaterial och sparad mätdata, vilket kan användas i dialog med dina kunder kring fraktkostnaderna. Oavsett om du hanterar 100 eller 10 000 pallar varje natt så kan du lita på att CargoSpect mäter och registrerar varenda pall.

Alla storlekar

CargoSpect kan mäta från 25x25x25 cm upp till 300x150x150 cm

Hög noggrannhet

CargoSpect kan mäta med upp till +- 2 cm noggrannhet

Integration

CargoSpect integreras enkelt mer ert befintliga TMS eller WMS via vårt REST API

Hög hastighet

Kör trucken genom systemet i normal hastighet, utan stopp. Mätresultatet kommer inom några sekunder

Kostnadseffektivt

CargoSpect använder sig av standardiserade komponenter och genom vår patenterade mjukvara har vi eliminerat dyra tekniska lösningar så som laser. Detta göra CargoSpect till en kostnadseffektiv produkt med kort avbetalningstid.

Anpassning

CargoSpect är en modulär produkt som kan anpassas efter era behov av streckkodsläsning, integration med truckvågar och annan kringutrustning

Så fungerar det

CargoSpect är en helt automatisk gods- och pallmätare. Vår patenterade teknik mäter form och volym enklare och snabbar än vad som tidigare har varit möjligt. Systemet mäter allt ditt styckegods med betydligt lägre kostnad än laserbaserade system eller manuell mätning. CargoSpect kan anpassas till din process och integreras med dina befintliga affärs- och planeringssystem. 

Vår stereokamerateknik kan mäta föremål i alla olika former och vanligt förekommande material så som kartong, trä och plast.

Godset identifieras och hanteras helt automatiskt genom läsning av sändningens streckkod, vilket sker utan stopp när godset körs genom systemet. Det är också möjligt att utrusta systemet för läsning av RFID-taggar eller andra alternativa tekniker.

Fördelar för alla aktörer

Transportören

Nu kan vi mäta 100% av våra leveranser. Ökad intäkt och minskad kostnad för mätning

Avsändaren

Äntligen har vi 100% kontroll över våra fraktkostnader och vi kan planerar våra transporter mycket mer effektivt

Speditören

Nu har vi en mycket bättre relation med både transport och avsändare. En gemensam sanning och inga korrigerade fakturor

Våra produkter

Logistik

Skogsindustrin

Övrigt

Kontakta oss

info@cind.se

+46 36 192030

Adress

CIND AB
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Sweden

  • Facebook