Mätning och inspektion av 

flis och skogsbränsle 

ChipSpect mäter automatiskt volym av material lastat i alla typer av containers och flisburar. 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan 365 dagar per år.  

Varför ChipSpect?

Tillförlitlighet

Flexibilitet är ett nyckelord för dagens sågverk och massabruk. Genom att acceptera leveranser dygnet runt kan våra kunder säkerställa deras virkesleveranser. ChipSpect är utrustat för att möjliggöra mätningar dags som natt oavsett om det regnar, snöar eller är strålande solsken. 

Helt utan personal

TimSpect hjälper dig att reducera personalkostnader samtidigt som fel orsakade av mänskliga faktorn kan elimineras. Systemet är helt automatiserat. 

Framtidssäker teknologi

All logik i systemet utgörs av mjukvara. Tack vare detta kan ny funktionalitet enkelt läggas till utan dyra och tidsödande förändringar i hårdvara. För dig som kund innebär detta att ChipSpect enkelt anpassas för alla dina framtida behov och kundspecifika krav. Vi använder bara standardhårdvara för att säkerställa en enkelt och kostnadseffektivt underhåll. 

Hög kapacitet

Ingen gillar långa väntetider. Tack vare TimSpect kan mättiden reduceras till ett minimum. Upp till 30 bilar per timme är inga problem. 

Smartare val med rätt data

ChipSpect gör det möjligt att optimera försörjningen av bulkmaterial. Systemet mäter volymen på levererat material tillsammans med viktig kvalitetsdata som kan användas för att inspektera materialet manuellt eller automatiskt. Vår stereokamerateknik och bildbehandlingsmjukvara gör det möjligt att använda maskininlärning för att optimera hela råvaruförsörjningen. 

ChipSpect kan anpassas för många olika typer av bulkmaterial så som cellulosaflis, bränsleflis, pellets och sågspån. Systemet levererar volymen och kan indikera viktig ytterligare data så som ytfraktion, föroreningar, färg och temperatur.

 

ChipSpect och Timspect, vårt system för mätning av rundved, kan kombineras på ett kostnadseffektivt sätt i samma system.

 

Funktionalitet för alla behov

Mätning av volym

Ytfraktion

Detektering av föroreningar

Manuell kvalitetsgranskning

Automatisk granskning av kvalitet

Några av våra kunder

How it works

Our sensors scan the truck as it passes through the gantry.  The software is then dynamically identifying the load on the truck via a set of unique algoritms. A point cloud is generated which is used by our software to calculate the volume of the stack.

Everything is processed in less than a minute.

All data is exchange to external systems via our REST API. 

How it works

Våra sensorer skannar lastbilen under passage genom portalen. Därefter tar mjukvaran över som dynamiskt identifierar lasten på lastbilen med hjälp av patenterade algoritmer. 3D-modellen som skapas används för att beräkna volym. Samtidigt skapas bilder som kan användas för exempelvis kvalitetsbedömning och leveransdokumentation. Den insamlade datan används för att erhålla volym, fraktion, föroreningar etc. 

All data integreras enkelt med era befintliga affärssystem via vårt REST API. 

“BillerudKorsnäs arbetar aktivt med leverantörer i teknikens framkant i vår ambition att bedriva och utveckla en hållbar virkesförsörjning. Vi valde CIND för deras lösning med en unik stereokamerateknik.  Dels för den kompakta lösningen av kamerautrustningen men även för de innovativa utvecklingsmöjligheter som automatisk volymberäkning av bilens massavedstravar innebär,”

Stig Jonsson, Senior Specialist Wood Logistics på BillerudKorsnäs

Våra produkter

Logistik

Skogsindustrin

Övrigt

Kontakta oss

info@cind.se

+46 36 192030

Adress

CIND AB
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Sweden

  • Facebook