Measure timber loaded on truck with high precision 

Vi hjälper dig att effektivisera din verksamhet

Sedan Cind startades 2015 har vårt ständiga fokus varit att utveckla lösningar för att effektivisera och automatisera personalintensiva mätrelaterade uppgifter inom logistik och skogsindustrin. Genom att använda våra produkter sparar våra kunder inte bara pengar utan det handlar minst lika mycket om att bygga kunskap om sin verksamhet via insamling av stora datamängder. Det är tack vare denna kunskapen som våra kunder tar smarta beslut och säkerställer sin konkurrensfördel. 

Våra produkter mäter med hjälp av patenterad stereovision både snabbt och med hög precision. De utvecklas kontinuerligt för att tillgodose nya behov.  Vi är Cind - Automatiserad mätning och inspektion, i farten utan stop. 

Vårt 

Snabbhet

Våra produkter är ämnade till att öka effektiviten. All mätning görs när objektet rör sig vilket för att produktionstaken kan bibehållas

Kostnadseffektivitet

Manuell mätning och inspektion är inte bara svårt. Det är oftast en dyr lösning som kräver mycket planering och underhåll. Våra kunder sparar pengar genom att automatisera sin mätningsverksamhet

Precision

Tack vare att vår teknologi använder sig av kameror kan vi enkelt anpassa oss till den efterfrågade noggrannheten. Kamerans upplösning styr mätningens noggrannhet.   

Våra produkter

Logistik

Skogsindustrin

Övrigt

Kontakta oss

info@cind.se

+46 36 192030

Adress

CIND AB
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Sweden

  • Facebook